2011/Dec/30

มองเมฆสีเทาที่ล่องลอยกลางลมหนาว
 
มองหยาดฝนไหลรินผ่านกระจกใส
 
มองไรแดด เงาแมกไม้ ฟ้าครามสดใส
 
 
 
มองเข้าไปในใจ
 
คิดถึงเธอ...
 
 
 
 
 
 
สัมผัสความอบอุ่นของแสงแดด
 
สัมผัสความอ่อนโยนของสายลม
 
สัมผัสสายน้ำเย็นชื่นใจ
 
 
 
สัมผัสเอามือแนบใจ
 
สัมผัสได้...ว่ายังคิดถึงเธอ
 
 
 
 


pang neko
View full profile